Gwarantujemy

  • Uzyskanie wykształcenia średniego, przygotowanie do egzaminu maturalnego
  • Uzyskanie wykształcenia zawodowego poparte świadectwem szkoły z uprawnieniami szkoły publicznej.
  • Uzyskanie legitymacji uprawniającej do zniżek MPK, PKS, PKP.
  • Prawomocne i honorowane zaświadczenia do ZUS.