Bezpłatne kierunki kształcenia

Technik administracji

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik rachunkowości

Technik informatyk

Technik archiwista

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik żywienia i usług gastronomicznych z uprawnieniami dietetyka i trenera personalnego

Technik ochrony mienia z licencją detektywa

Opiekunka do dzieci

Technik usług kosmetycznych

Bezpłatne kierunki medyczne


Opiekun osoby starszej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Opiekun medyczny


Uwaga! Uczymy w systemie zaocznym.