GIT – rozproszony system kontroli wersji

Kurs wprowadzający do systemu kontroli wersji – GIT.