Aktualności

Policealna Szkoła Vademecum, w związku ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania po okresie izolacji spowodowanej pandemią KOVID -19, wznawia zajęcia a najbliższy zjazd stacjonarny dla wszystkich kierunków odbędzie się:

30 maja sobota – 31 maja niedziela 2020 od godziny 8.30

Prosimy o obecność lub informację na maila: vademecum98@gmail.com o przeszkodach dotyczących Państwa ewentualnej nieobecności na zajęciach. Okres pandemii nie został bowiem odwołany, obowiązują środki ostrożności które będą przestrzegane w trakcie zajęć. Państwa zdrowie jest naszym priorytetem. Informujemy, iż materiały będą również dostępne w formie E-learningu.
W terminie 30 maja sobota – 31 maja niedziela 2020 od godziny 9.00 odbędą się również zajęcia powtórkowe dla osób zdających egzaminy kwalifikacyjne w czerwcu 2020.


EGZAMINY – INFORMACJA –PILNE!!!

Drodzy Słuchacze

W imieniu Szkoły Policealnej Vademecum, w związku ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania po okresie izolacji spowodowanej pandemią KOVID -19, informuję o wyznaczeniu przez Krajową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu terminu EGZAMINÓW ZAWODOWYCH.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W POLICEALNEJ SZKOLE VADEMECUM:

22 czerwca 2020 godzina  8.30 – rozpoczęcie 9.00

EGZAMIN PRAKTYCZNY

KWALIFIKACJE:

AU 63 – Organizacja i prowadzenie archiwum

AU 33 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach

AU 68 –  Obsługa klienta w jednostkach administracji

22 czerwca 2020 godzina  12.30  – rozpoczęcie 13.00

EGZAMIN PRAKTYCZNY

KWALIFIKACJE:

AU 64 – Opracowanie materiałów archiwalnych

MS 12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

AU 34 – Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem  

                towarów i ładunków w portach i terminalach

23 czerwca 2020 godzina 9.30 – rozpoczęcie 10.00

EGZAMIN PISEMNY

KWALIFIKACJE:

AU 63 – Organizacja i prowadzenie archiwum

EE 08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

AU 33 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach

AU 68  –  Obsługa klienta w jednostkach administracji

23 czerwca 2020 godzina 11.30 – rozpoczęcie 12.00

EGZAMIN PISEMNY

KWALIFIKACJE:

MS 12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

AU 64 – Opracowanie materiałów archiwalnych

23 czerwca 2020 godzina 13.30 – rozpoczęcie 14.00

EGZAMIN PISEMNY

KWALIFIKACJE:

AU 65 –  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

27 czerwca 2020 godzina 8.30 – rozpoczęcie 9.00

EGZAMIN PRAKTYCZNY

KWALIFIKACJE:

AU 36 –Prowadzenie rachunkowości

AU 65 –  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

29 czerwca 2020 godzina 7.30 – rozpoczęcie 8.00

EGZAMIN PRAKTYCZNY

KWALIFIKACJE:

EE 08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci


Drodzy słuchacze,
od 25 marca 2020 roku na okres izolacji wynikającej z sytuacji epidemiologicznej Szkoła VADEMECUM przeszła na zdalny tryb nauczania. W celu kontynuowania nauki należy skorzystać z zakładki e-learning. Znajdziecie tam Państwo materiały naukowe oraz formy kontaktu z prowadzącymi zajęcia i zasady nauczania. Można również korzystać z formy kontaktu mailowego za zgodą prowadzącego zajęcia.
Mail sekretariatu szkoły: vademecum98@gmail.com.
Wszelkie sprawy załatwiamy zdalnie, dokumentacja jest udostępniana w miarę możliwości wyłącznie w formie korespondencyjnej.