Niniejszym Dyrekcja Policealnej Szkoły VADEMECUM informuje, iż:

słuchacze naszej szkoły policealnej, na wniosek szkoły złożony nie później niż do 30 CZERWCA 2021 ROKU mają prawo do uzyskania STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, które są przyznawane osobom uzyskującym wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Uprzejmie proszę o dostarczenie Policealnej Szkole Vademecum informacji o uprawnieniach do uzyskania w/w stypendium do dnia 29 czerwca 2021 roku. Dopuszczamy kontakt w sprawie w formie mailowej.

Ze względu na aktualną sytuację, sekretariat naszej placówki jest czasowo nieczynny.
Działamy tak z troski o zdrowie Wasze – drodzy Słuchacze, Nauczycieli i naszych pracowników.
Przez cały czas można korzystać z edukacji i kontaktu online:
•         vademecum.edu.pl – e-learning
•         mail: vademecum98@gmail.com
•         tel. 504 740 210
Na naszej stronie na bieżąco aktualizujemy informacje m.in. o:

  • rozporządzeniach Ministra MEiN dot. szkolnictwa,
  • informacje o dostępności (jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu szkolnego),
  • listę spraw, które można załatwić zdalnie z domu (warunki rekrutacyjne oraz zaświadczenia)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

  • ponadpodstawowych,
  • szkół dla dorosłych,
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Szanowni słuchacze,

Poniżej przedstawiamy harmonogram zjazdów i ich formę – do końca roku szkolnego.

13 i 14 marzec zjazd stacjonarny

20 i 21 marca on line

10 i 11 kwietnia zjazd stacjonarny

24 i 25 kwietnia on line

15 i 16 maja (forma zjazdu nie jest jeszcze znana)

29 i 30 maja (forma zjazdu nie jest jeszcze znana)

05 i 06 czerwca (forma zjazdu nie jest jeszcze znana)

19 i 20 czerwca  (forma zjazdu nie jest jeszcze znana)

KOMUNIKAT ! PILNE !

Kochani!

Wasze zdrowie, zdrowie kadry i pracowników jest w tej chwili priorytetem, w związku z utrzymywaniem się zagrożenia COVID-19 sekretariat szkoły od dnia 09 listopada 2020 roku przechodzi na zdalny tryb pracy. Wszelkie sprawy wymagające osobistego kontaktu proszę umawiać na konkretny termin telefonicznie lub mailowo.

Dyrekcja.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zjazd zaplanowany na weekend 20-21.02.2021 ODBĘDZIE SIĘ ZDALNIE.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

O kolejnych zjazdach zaplanowanych na miesiące marzec i kwiecień 2021, będziemy informować z wyprzedzeniem.

LIST DKO R. KOWALCZYKA

Nowość, Liceum dla dorosłych

REKRUTACJA

Ruszyliśmy z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021.

FORMULARZ REKRUTACYJNY w zakładce REKRUTACJA

Pytania : mateusz@vademecum.edu.pl i vademecum98@gmail.com

Zapraszamy także na nasz profil na Facebooku, link poniżej. https://www.facebook.com/szkolavademecum

ZAPISZ SIĘ ON-LINE JUŻ TERAZ! WYPEŁNIJ FORMULARZ.

Kierunki prawno-administracyjne :

Technik administracji,

Technik eksploatacji portów i terminali,

Technik ochrony fizycznej i mienia z uprawnieniami detektywistycznymi

Kierunki menedżerskie :

Technik BHP

Technik prac biurowych

Technik logistyk/spedytor

Technik dietetyk z uprawnieniami trenera personalnego

Kierunki informatyczno-ekonomiczne :

Technik informatyk

Tester systemów informatycznych

Technik rachunkowości

Technik archiwista

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Kierunki medyczne :

Opiekun osoby starszej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Opiekun medyczny

Opiekun małego dziecka

Rejestrator medyczny

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ!

Do 26 czerwca br. została przedłużona przerwa w nauczaniu. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. O zmianach na bieżąco będziemy informować na stronie Szkoły.

Dyrekcja.Drodzy słuchacze,
od 25 marca 2020 roku na okres izolacji wynikającej z sytuacji epidemiologicznej Szkoła VADEMECUM przeszła na zdalny tryb nauczania. W celu kontynuowania nauki należy skorzystać z zakładki e-learning. Znajdziecie tam Państwo materiały naukowe oraz formy kontaktu z prowadzącymi zajęcia i zasady nauczania. Można również korzystać z formy kontaktu mailowego za zgodą prowadzącego zajęcia.
Mail sekretariatu szkoły: vademecum98@gmail.com.
Wszelkie sprawy załatwiamy zdalnie, dokumentacja jest udostępniana w miarę możliwości wyłącznie w formie korespondencyjnej.